Innovationsakademi

Välkommen till InfraSwedens Innovationsakademi

 

Nu lanserar vi en innovationsakademi som syftar till att stärka innovationsförmågan i transportinfrastrukturbranschen. Utbildningsmaterialet bygger på den senaste forskningen och över 50 års samlad erfarenhet av innovationsprocesser från de flesta branscher.

Innovationsakademin vänder sig till dig som redan har ett innovationsprojekt som finansieras av InfraSweden, är i startgroparna för att komma igång, eller bara vill lära dig mer om innovation. Här hittar du kunskapsstöd i form av korta texter eller presentationer/föreläsningsmaterial i kombination med enkla verktyg. Vår tanke är att oavsett var du och ditt team befinner er i er innovationsprocess så ska ni kunna ha hjälp av det som finns här.

 

Vår akademi är uppbyggd kring tre huvudrubriker:

 

Innovationskontexten tar upp aspekter som relaterar till den miljön innovationen utvecklas i. Det handlar t ex om vikten av att utveckla ett starkt ledningsstöd, kopplingen till andra strategier eller relatera gemensamma hålllbarhetsmål i Agenda 2030.

Under Innovationsprocessen lyfter vi de viktigaste aktiviteterna i ett utvecklingsarbete och ger kunskap, stöd, råd och verktyg kopplat till t ex arbetet att generera, utveckla och värdera idéer, konceptutveckling, design, framdrift och kommunikation.

Under Innovationsaspekter har vi samlat viktiga aspekter för att lyckas med en innovation och som man behöver arbeta med parallellt för att få snabbare framdrift. Här finns exempelvis material och verktyg för att arbeta med affärsmodell, nätverket av aktörer, teamet och kundens behov.

Effektiva och roliga möten

11 frågor att ta med på startmötet

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”. Lär känna varandra i teamet

Kommunicera och sälja in

I alla delar av innovationsarbetet – från det initiala arbetet för att finna projektpartners till faser av implementering och uppskalning – är det av avgörande betydelse att kunna presentera och diskutera arbetet på ett klart och intresseväckande sätt. I verktyget ”Presentationsteknik och Elevator Pitch” hittar ni konkreta tips för att få ut mer av möten och diskussioner.

Presentationsteknik och Elevator Pitch

Idéer

Här kan du läsa mer om vad en idé är och vad som krävs för att vara kreativ: Innovationsakademin_Intro_Kreativitet och idéer

Behöver ni lära er mer om ett problem och ta reda på roten till problemet? Använd det enkla och geniala verktyget ”Fem varför”: Innovationsakademin_Fem varför

Idéutveckling

Ladda även ner idégenereringsverktyget As Easy as och Tiominutaren, som är kreativa metoder för att samla in idéer inom ett område.

Att genomföra förändringar

Ladda ner ett verktyg som hjälper er att ta er idé hela vägen till hållbar innovation.

Ett nytt samverkanslandskap växer fram

Hur utvecklas en organisation över tiden? På uppdrag av Trafikverket har vi tillsammans med en rad andra forskare utvecklat en syntes som summerar och illustrerar denna process. Ladda ner dokumentet

Omvärld

Varför ska man ägna sig åt omvärldsanalys? Läs mer i materialet En introduktion till Omvärldsanalys.

Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation? Gör en intressentanalys. Läs också materialet Hitta rätt partners.

Kartlägg och värdera viktiga trender och osäkerheter som påverkar möjligheterna till framgång. Trendanalys.

Skapa beredskap för oförutsedda händelser som t ex pandemier. Scenarioteknik hjälper er att måla upp olika framtidsbilder.

Konsekvensbedömning: Ett sätt att bedöma konsekvenser för innovationsprojekt utifrån säkra trender och strategiska osäkerheter.

Vägen till innovation

”Vägen till innovation” är ett enkelt verktyg som påminner om en checklista för innovation. Verktyget är en förenkling och samtidigt en vidareutveckling av KTH Innovation Readiness Index. Ladda ner dokumentet (ppt 1,2 MB)

Affärsmodell

Här kan du ladda ner ett verktyg för att arbeta med er affärsmodell. Utveckla en hållbar affärsmodell

Teamet

Det behövs flera förmågor för att leda i komplexa sammanhang. Att bygga ett framgångsrikt team

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”. Lär känna varandra i teamet

Värdenätverk

Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation? Gör en intressentanalys och Hitta rätt partners.

Hållbarhet

Gör en självskattning för att identifiera aspekter av hållbarhet som är relevanta för ert projekt eller sammanhang – Hållbarhetshjälpen

Hur långt har ni kommit i ert hållbarhetsutveckling? Ta hjälp av KTH Innovations självskattning

Social hållbarhet

En introduktion till social hållbarhet

Verktyg:  Social hållbarhet i projekten

IP-frågor

Patent? Design? Varumärke? Upphovsrätt? Vad är det egentligen och vilka möjligheter finns det kopplat till er tänkta innovation? Hos Patent och registreringsverket (PRV) kan ni lära er mer. Här hittar ni deras digitala PRV-skola som tar 2-3 timmar i självstudier. Det finns också ett snabbtest där ni kan se om er verksamma har dolda tillgångar här. Önskar ni ytterligare stöd kring dessa frågor? Tveka inte att kontakta PRV.

 

Är det något du saknar eller behöver du ytterligare stöd? Hör av dig till oss!

 

Hans Björkman, hans@coinnovate.se, 070-235 46 90

Lisa Johnsson, lisa@coinnovate.se, 070-357 22 07

Bodil Sandén, bodil@coinnovate.se, 070-204 88 53

Samverkans-och innovationsledare InfraSweden/Coinnovate