Projektpartners i InfraSweden

I projekt som fått stöd från InfraSweden2030 medverkar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen. Listan med projektpartners uppdaterades 2018-06-19

4S LEDNINGSNÄT

AKTIEBOLAGET STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

ARLANDASTAD HOLDING AB

BJERKING AB

BYGGMATERIALINDUSTRIERNA, BYSAM SERVICEAKTIEBOLAG

CEMENTA AKTIEBOLAG

CNET SVENSKA AKTIEBOLAG

DAMILL AB

DÅVA DEPONI OCH AVFALLSCENTER I UMEÅ AB

ECOVATIVE SOLUTIONS SCANDINAVIA AB

ELU KONSULT AKTIEBOLAG

E-SEA AB

FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH

GÖTEBORGS STAD

HYDRORESEARCH SAM JOHANSSON AKTIEBOLAG

INDUSTRIAUTOMATION I SANDVIKEN AKTIEBOLAG

INPIPE SWEDEN AKTIEBOLAG

KALMAR LÄNS LANDSTING

LCC SCANDINAVIAN GROUP AB

LINKÖPINGS KOMMUN

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

MASKINENTREPRENÖRERNA SVERIGE AB

MOTUS WEIGHING AB

MTR PENDELTÅGEN AB

NCC SVERIGE AB

NYNAS AB

OK-Q8 AB

PARATOR INDUSTRI AB

PROACTIVITY JF AB

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN

ROLF JOHANSSONS SCHAKT & TRANSPORT AB

SCA SKOG AB

SJ AB

SKELLEFTEÅ BUSS AB

ST CONTROL AB

STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

STUDENT COMPETITIONS AB

SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG

SVENSK MARKSERVICE AKTIEBOLAG

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND (SBUF)

SVENSKT VATTEN AB

SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT

SVEVIA AB

TENROC TECHNOLOGIES AB

THOMAS CONCRETE GROUP AKTIEBOLAG

TRACKOPTIC SWEDEN AB

TÅG I BERGSLAGEN AB

WAVEGUIDE INSTRUMENTS

VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA

VOLVO TECHNOLOGY AB

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING

AARSLEFF RÖRTEKNIK AKTIEBOLAG

AKTIEBOLAGET VOLVO

ARUP DEUTSCHLAND GMBH

BOMBARDIER TRANSPORTATION SWEDEN AB

CBI BETONGINSTITUTET AB

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

COWI AB

DEKRA INDUSTRIAL AB

DÄCKSPECIALISTERNAS RIKSFÖRBUND

EKG-CONSULTING

EMAINTENANCE365 AB

FAIVELEY TRANSPORT NORDIC AB

GABRIELII DEVELOPMENT AB

HEIDELBERGCEMENT SWEDEN AB

IBM SVENSKA AKTIEBOLAG

INFOCAR TRAINING AB

INSPECTA TECHNOLOGY AB

KMV FORUM AB

LEKA VÄRLDEN

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LUNDBERG HYMAS AKTIEBOLAG

MORE 10 AB

MTR EXPRESS (SWEDEN) AB

MÄLARDALENS HÖGSKOLA

NIRA DYNAMICS AB

OERLIKON BALZERS SANDVIK COATING AB

OUTFLIGHT AB

PEAB AB

RAILDOC AB

RENOVERA VA I VÄST AB

RZ-GRUPPEN AKTIEBOLAG

SEMCON SWEDEN AB

SKANSKA AB

SKELLEFTEÅ KOMMUN

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK

STOCKHOLMS STAD

STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL

SWECO AB

SVENSK TÅGKRAFT AB

SVENSKA KRAFTNÄT

SWEREA KIMAB AB

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

TALL GURU AB

TFK-TRANSPORTFORSK AB

TIKKURILA SVERIGE AB

TRAFIKVERKET

UBAB ULRICEHAMNS BETONG AB

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

VIS, VETENSKAP I SKOLAN I SVERIGE, EKONOMISK FÖRENING

VOSSLOH NORDIC SWITCH SYSTEMS AB

ZINC INFO NORDEN AB

AGARIA AB

ALKIT COMMUNICATIONS AB

ASTAZERO AB

BUILDING GREEN IN SWEDEN AB

CEDE GROUP AB

CHARGEX AB

CYKELFRÄMJANDETS RIKSORGANISATION

DYNAPAC COMPACTION EQUIPMENT AB

ECOLOOP AB

ELOPTIC I NORDEN AB

ENERCO MECHPART AB

FORMA PLAST I OCKELBO AB

GREEN CARGO AB

HIFAB AB

IGGESUNDS PLAST OCH MÅLNINGTEKNIK AB

INFRANORD AB

JÄRNVÄGSKLUSTER I VÄSTERÅS EKONOMISK FÖRENING

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

LIBIDO MUSIC AB

LOGISTIKCENTRUM GÖTEBORG AB

LUNDS UNIVERSITET

MOTORMÄNNENS RIKSFÖRBUND

MTR NORDIC AB

NACKA KOMMUN

NIRAS SWEDEN AB

OIKOSLAB FUTURE SOLUTIONS I SVERIGE AB

P & P DELIKATESS HANDELSBOLAG

PLP ARCHITECTURE LTD

RAMBÖLL SVERIGE AB

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB

SANDVIK AKTIEBOLAG

SIS – SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

SKARPHAGEN CONSULTING AB

SSPA SWEDEN AB

STATENS VEGVESEN REGION VEST

STIFTELSEN BERGTEKNISK FORSKNING -BEFO

STRECO ENGINEERING SOLUTIONS AB

STÅLBYGGNADSINSTITUTET

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AKTIEBOLAG

SVENSKA BERGTEKNIKFÖRENINGEN

SVENSKT GEOENERGICENTRUM AB

SVERIGES BYGGINDUSTRIER

SWEROCK AKTIEBOLAG

TEADE AB

THEORY INTO PRACTICE AB

TILLT AB (SVB)

TYRÉNS AB

UPPSALA UNIVERSITET

VERTEX SWEDEN AB

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB

WSP SVERIGE AB

ZINGA SWEDEN AB