Medlemskap i InfraSweden

Som medlem i InfraSweden sätter Du agendan för innovation i transportinfrastruktur.

Alla organisationer som vill bidra till InfraSweden:s arbete för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur kan bli medlemmar i programmet. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Det som krävs är att skicka in en medlemsansökan som granskas av programkontoret och beslutas därefter i programstyrelsen.
Medlemskapet fullgörs sedan genom att signera vårt medlemsavtal.

Vad innebär ett medlemskap i InfraSweden?

Medlemmarna påverkar programmets verksamhet och utveckling dels genom medlemsstämman, dels genom att delta i olika programstrategiska arbetsuppgifter.

Som medlem har man möjlighet att 

  • Delta i och rösta på medlemsstämman 
  • Ingå som ledamot i programstyrelsen 
  • Ingå som sakkunnig i expertråd 
  • Ingå i fokusområdesgrupper 
  • Medverka i medlemsaktiviteter 
  • Använda medlemskapet i sin organisations marknadsföring samt synas som medlem i programmets marknadsföringskanaler 
  • Ta del av information, publikationer m.m. om resultat av programmets verksamhet 

Vad kostar medlemskapet?

InfraSweden har ingen medlemsavgift, medlemmarna bidrar med arbetstid inom programstrategiska arbetsuppgifter som de väljer att medverka i.
Denna naturainsats bestäms i dialog med programkontoret och/eller programstyrelsen.

medlemmar i programmet minglar

Medlemsstämma i programmet sker årligen.

 Medlemmar

Alla nyckelaktörer från transportinfrastrukturindustri, problemägare, institut och universitet i Sverige medverkar redan i InfraSweden. Under 2017 har medlemsavtal tagits fram och i takt med att programmets partners undertecknar detta avtal kommer dem att presenteras på denna sida.

Luleå Tekniska Universitet
Sveriges Byggindustrier
NCC
PEAB
SIS Swedish Standards Institute
Tyréns
Coinnovate
IBG independent business group
Trimble
1a Konsult AB
Dynapac
Nynas
Ramboll
Skanska
VTI
Fujitsu
ViaPM
PlanB
Akzo Nobel
AFRY
Oskarshamns Kommun
RISE Research Institutes of Sweden
Swedac
WSP
TFIP Technology for Infrastructure projects
Asta Zero
KTH
Outflight AB
SAFER
Trafikverket
Sweco
Nira Dynamics
Nira Dynamics
Trimble