Strategiskt innovationsprogram för en smart, hållbar, resilient och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

Aktuellt

Vi tar vidare resultaten på årets digitala öppet hus

Välkommen på InfraSwedens årliga öppet hus med fokus på resultat från programmets första åtta år.

Från våra hittills genomförda projekt finns flertalet resultat och lösningar samlade. Dessa är nu redo att tillämpas genom nya och innovativa sätt att anlägga och drifta transportinfrastruktur.

Hur kan vi tillsammans stödja utveckling av affärs- och organisationsformer som främjar implementering av resultaten?

Vilka lösningar kan snabbt komma på plats?

Vad finns att lära från de som har lyckats implementera och förändra arbetssätt?

När? Den 21 mars 2024
Var? Online, Zoom-länk skickas ut via anmälan

Läs mer och anmäl dig

Sök internationaliseringsbidrag

Möjlighet för svenska organisationer att söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa.

Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Arbetet med den internationella ansökan ska beskrivas i form av ett planeringsprojekt, för vilket bidrag kan sökas med maximalt 300 000 SEK per projekt.

Utlysningstext och ansökningsmallar för 2024 håller på att uppdateras och kommer att publiceras inom kort.

För mer information kontakta programkontoret.

Event

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Tidigare nyhetsbrev

Följ oss på LinkedIn