Strategiskt innovationsprogram för en smart, hållbar, resilient och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

Aktuellt

Ny öppen utlysning:

Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

I vår nya utlysning finansierar vi innovationsprojekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur.

Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras och ge effekt inom en snar framtid. De projekt vi söker kan handla om allt från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling och omfatta utveckling av både affärsmodeller och anläggningsmetodik, med mera.

Utlysningens budget är 20 miljoner kronor för perioden 2024 – 2027, med ett erbjudande om finansiering upp till 50 procent. Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras och ge effekt inom en snar framtid.

Mer information och ansökan finns på Vinnovas hemsida

Utlysningsturné

Under hösten håller vi turnén ”Väck idéer – sök finansiering” där vi bland annat berättar om möjligheten att söka projektfinansiering hos oss och systerprogrammet Smart Built Environment som också har sin årliga utlysning med fokus på digitalisering i ett hållbart samhällsbyggande. Vi bjuder även på inspiration och möjligheten att nätverka med kollegor i branschen.

Det är ett bra tillfälle att inspireras, engageras och att få information om vad som gäller i våra utlysningar.Se intervjun med Stefan Uppenberg (fokusområdesledare) efter senaste träffen i Skellefteå 13 oktober.

Deltagandet är avgiftsfritt och vid de fysiska träffarna bjuder vi också på mingellunch eller fika.

Sök internationaliseringsbidrag

Möjlighet att söka finansiering för framtagande av internationella ansökningar eller utvecklande av internationella samarbeten.

Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Bidrag kan sökan upp till 300 000 SEK inom två kategorier:

– Planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa

– Samverkansbidrag för att etablera internationella kontakter/samarbeten

Ansökningar behandlas löpande.

Mer information och ansökan

Event

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Tidigare nyhetsbrev

Följ oss på LinkedIn