Omvärldsspaning

InfraSweden bevakar vad som händer i omvärlden vad gäller utvecklingstrender, olika aktörers utmaningar och utvecklingsbehov samt pågående forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram vars agenda ligger i linje med programmets målsättningar och utvecklingsplaner.

Du kan här följa vår omvärldsspaning och ta del av viktiga nyheter som berör utvecklingen inom transportinfrastrukturen. Den här sidan är nyskapad och kommer att byggas ut successivt.

Inledningsvis väljs innehållet ur Trafikverkets breda månadsvisa omvärldsspaning. Man kan prenumerera på Trafikverkets omvärldsspaning här.

Regering och riksdag

Systemnivå

Väg och järnväg

Från forskningen

I debatten

Från EU

Övrigt internationellt