Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg För att gå mot ett autonoma underhållet av vår järnvägsinfrastruktur behöver järnvägsbranschen metodiskt utveckla system för tillståndsövervakning av järnvägens olika delsystem och komponenter....
Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken Beslutsstöd via sensordata från spårtrafik och infrastruktur för ökad resurseffektivitet – Hur information från spårfordon och infrastruktur kan omvandlas till kloka beslut, som minskar påverkan från energi och...
Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets för spårburen stadstrafik   Mål, syfte och förväntad nytta Dagens växlar för spårburen trafik är känsliga för yttre påverkan, underhållskrävande, orsakar driftstörningar, förseningar etc. Vertex Sweden AB (Vertex) arbetar...
ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem Mål, syfte och förväntad nytta Syftet med detta projekt blir också att utveckla/definiera en implementationsplan, uppskaleringsplan och produktproduktionssystem med tillhörande partners och leverantörer för den nya...