Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor

Online

Välkommen till Beställarnätverkssträff för en klimatneutral anläggningssektor. Agenda: TEMA: Nollutsläppsentreprenader – Stefan Uppenberg Addas nya ramavtal för Beläggningsarbeten – Stephanie Lindholm + Case Clinic. Hör av er om ni har ett case ni vill jobba med!  Läs mer om Beställarnätverket. Anmäl dig till Lisa Johnsson, Innovations- och samverkansledare på InfraSweden/Coinnovate AB          

Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

digitalt evenemang

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt.  Utveckla din kompetens med viktiga resultat Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar […]

FOI-dagen: Innovationer för ett mer effektivt och hållbart infrastrukturunderhåll

Klara Klarabergsviadukten 90, Stockholm, Sweden

Delar av Sveriges transportinfrastruktur är föråldrad. Det finns behov av upprustning för att klara dagens resor och transporter utan att orsaka försämring av res- och transportkvaliteten. En upprustning och modernisering av väg- och järnvägsnätet gör det möjligt att dra nytta av intelligenta tekniska lösningar, effektivare arbetssätt och hållbara material. Tillsammans med Trafikverkets FOI-portfölj Vidmakthålla bjuder […]