Är Nye Veier något för Sverige?

Är Nye Veier något för Sverige?

Är Nye Veier något för Sverige? Den svenska transportinfrastrukturen står inför ett paradigmskifte men har redan i utgångsläget en utmanande situation med att hantera nya infrastrukturprojekt, eftersatt underhåll och klimatmål. Sektorns oförmåga att hantera dessa...
Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030 InfraSweden2030 har sedan starten 2015 haft ett tydligt nationellt fokus med ett primärt syfte att kraftsamla inom den svenska transportinfrastruktursektorn. I takt med att programmets verksamhet utvecklats med alltfler...
Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor Syftet med projektet är att genom beställarnätverk utveckla kunskap och beställarkraft vad gäller att beställa nya lösningar som är i linje med klimatkrav och på så sätt öka möjligheterna att innovation inom...
Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation En plattform för lösningsinriktad dialog mellan aktörerna i transportinfrastrukturens ekosystem. Målet är att handfast och konkret öka produktivitet, konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Genom att dela...
Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet Projektet syftar till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring som utan längre ledtider och ansträngning ska kunna implementeras i produktion. Vi vill identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar...