Är Nye Veier något för Sverige?

Är Nye Veier något för Sverige?

Är Nye Veier något för Sverige? Den svenska transportinfrastrukturen står inför ett paradigmskifte men har redan i utgångsläget en utmanande situation med att hantera nya infrastrukturprojekt, eftersatt underhåll och klimatmål. Sektorns oförmåga att hantera dessa...
Innovationspartnerskapet – Uppkopplade Vägytemätningar

Innovationspartnerskapet – Uppkopplade Vägytemätningar

Innovationspartnerskapet – Uppkopplade Vägytemätningar Mål, syfte och förväntad nytta InfraSweden finansierar innovationsprojekt som syftar till att nå en mer hållbar transportinfrastruktur. För att nå hela vägen till implementering krävs ofta nödvändiga...
Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel Mål, syfte och förväntad nytta Det föreslagna projektet syftar till att möjliggöra en mer hållbar transportinfrastruktur i Sverige genom att ersätta cement som används för markstabilisering med...