Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg För att gå mot ett autonoma underhållet av vår järnvägsinfrastruktur behöver järnvägsbranschen metodiskt utveckla system för tillståndsövervakning av järnvägens olika delsystem och komponenter....
FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift Det finns behov att via branschöverskridande samverkan vidareutveckla och implementera restsaltmodeller i moderna vägväderprognoser samt att skapa funktionalitet för automatiserad saltspridning för att ytterligare...