LifeExt-2 – Implementering

LifeExt-2 – Implementering

LifeExt-2-Implementation   Mål, syfte och förväntad nytta Många broar har nått sin tekniska livslängd och kostsam uppdatering behövs. Det finns högeffektiva metoder som kan användas för att förnya utmattningslivet för broarna genom att lokalt reparera de mest...
Big Bro 2.0

Big Bro 2.0

Big Bro 2.0 – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur The sustainable use of resources in the operation and maintenance of bridges, is important for both public and private transport network operators. However, the...
Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på befintlig och framtida infrastruktur

Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur Projektets mål är att skapa en bättre hantering av risker med klimatförändringar för vår infrastruktur och kommer att fokusera på brokonstruktioner som integrerade länkar i...
Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong Armeringskorrosion i betong bidrar avsevärt till att begränsa livslängden hos betongkonstruktioner. Flera faktorer påverkar korrosionen: omgivning, betongegenskaper och konstruktionens design. Vad beträffar designen finns...