John Leander, projektchef för Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar. (Foto: Tobias Abrahamsson)