Väck idéer – sök finansiering, turné i höst

Väck idéer – sök finansiering, turné i höst

InfraSweden och Smart Built Environment håller möten under hösten där vi berättar om viktiga resultat och möjligheten att söka finansiering av projekt. – Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat...
Miljövänliga transporters bidrag till hållbar infrastruktur

Miljövänliga transporters bidrag till hållbar infrastruktur

Projektet Effekt av miljövänliga transporter har ökat kunskap om effekten av tyngre fordon på det befintliga vägnätet. Projektledaren Roger Nilsson, Skanska, vittnar om ett lyckat projekt och berättar om framtiden och utmaningarna. Hur ser du på framtiden för...
Tre frågor till Elastx, InfraSwedens senaste medlemsföretag

Tre frågor till Elastx, InfraSwedens senaste medlemsföretag

Henrik Grankvist, grundare och vice VD, Joakim Öhman, grundare och VD   Elastx erbjuder en svensk molnplattform för affärskritiska tjänster med känslig data. Vi har träffat dem för att veta mer om deras tankar kring att bli medlem i InfraSweden.   Varför har ni...
Nya ledamöter i InfraSwedens styrelse

Nya ledamöter i InfraSwedens styrelse

På medlemsstämman i mars valdes 5 nya ledamöter till InfraSweden2030s styrelse. Vi har frågat vad de mest ser fram emot i samband med sina nya uppdrag som styrelseledamöter.   Andreas Bäckström, Svevia: Jag ser fram emot att med min praktiska erfarenhet som...
7 nya projekt inom InfraSweden

7 nya projekt inom InfraSweden

Bedömningen av ansökningarna från InfraSwedens senaste utlysning ”Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar” är klar. 16 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räckte till 7 nya projekt.   Den här gången sökte...