Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner Korrosion inom Sveriges infrastruktur kostar årligen ca 100 miljarder kronor. För att minimera kostnaderna för korrosionsskador är det viktigt att välja ett korrosionsskydd med lång livslängd och en hanterbar...
Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon Att utforma infrastruktur som en tjänsteplattform kräver alltid en analys av efterfrågan och förväntad servicenivå. Målet med detta projekt är fyrfaldigt, och återspeglas i namnen på projektets arbetspaket:...
Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett nytt system för betongkonstruktioner som kommer att vara tillförlitlig, extremt robust, enkel att installera och varaktig övervakning. Följande projektmål har identifierats:...
Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar

Prognostisering av spårtillväxt – asfaltbeläggningar Traditionella dimensioneringsmetoder baseras på linjärelastisk teori och statiska laster. Denna teori kan inte på ett helt tillfredsställande sätt förutsäga de påkänningar som uppkommer i bitumenbundna lager för...