Rullande Busskur

Rullande Busskur

Rullande Busskur Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större...
Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Pilotprojekt Young INFRA Academy Pilotprojektet Young INFRA Academy har som syfte att skapa intresse för innovation inom markbunden transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med relevanta forskare, näringslivsföreträdare och andra...