Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statutsövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Ett...
Digitalisering – Hela vägen

Digitalisering – Hela vägen

Digitalisering – Hela vägen Digitalisering är ett centralt tema i regeringens framtidsstrategi och ett viktigt verktyg för att de transport- och näringspolitiska målen ska kunna nås. För att den fulla potentialen i digitaliseringen skall kunna frigöras så måste...