Rullande Busskur

Rullande Busskur

Rullande Busskur Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större...
Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken

Koncept för anläggningsfabriken Anläggningsbranschen plågas av låg produktivitet och har stora effekter på miljön. Detta är i stor utsträckning en följd av dålig samordning av produktionsresurser, i jämförelse med tillverkningsindustrin, vilket beror på de väldigt...