Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet

Mätmetoder för ökad produktivitet Projektet syftar till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring som utan längre ledtider och ansträngning ska kunna implementeras i produktion. Vi vill identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar...
Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta

Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta Föreliggande projekt avser att paketera förstudiens resultat i olika format för att påbörja spridning och en bred förankring av de fem identifierade rekommendationer som utgör grunden för kunskaps- och...
Rullande Busskur

Rullande Busskur

Rullande Busskur Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större...