Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken

Beslutsstöd med sensordata från spårtrafiken Beslutsstöd via sensordata från spårtrafik och infrastruktur för ökad resurseffektivitet – Hur information från spårfordon och infrastruktur kan omvandlas till kloka beslut, som minskar påverkan från energi och...
FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav

FEST – Flygplatsen som energioptimerat Smart transportnav Projektets målsättning är att utveckla och testa en användarvänlig lösning som realiserar storskalig laddning av elfordon på ett resurseffektivt sätt med minimal belastning på elnätet på Stockholm Arlanda...
Byggautomation – armering

Byggautomation – armering

Byggautomation – Armering Produktivitetsutvecklingen, graden av industriellt byggande och digitalisering är fortfarande låg inom byggsektorn. Betongarbeten kräver armering och arbetet är både resurs-och tidskrävande, utgör en dålig arbetsmiljö och har en...