Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2 Beställarnätverket En klimatneutral anläggningssektor har nu varit verksamt i nästan ett och ett halvt år. Drygt 100 deltagare har varit engagerade i nätverkets olika aktiviteter. Ett 25-tal...
Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det? Bygg-och anläggningssektorn har som mål att bli klimatneutralsenast år 2045, men det är oklart hur målet ska nås. Bland annat saknas en branschgemensam definition av ett klimatneutralt anläggningsprojekt samt metoder för...
Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?  Projektet kommer att identifiera ett antal nyckelfaktorer som måste lösas för att göra det möjligt att komma ur ”omständigheternas diktatur” i branschen och börja få saker att hända, att...
Klimatanpassning av infrastrukturen

Klimatanpassning av infrastrukturen

Klimatanpassning av infrastrukturen – en förstudie Klimatförändringen går snabbt, inte minst här i Norden. Vi behöver kraftsamla för att både minska storleken på klimatförändringarna men också förstärka den byggda miljön och inte minst infrastrukturen för att...
Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar Omfattande regelverk som utvecklas långsamt är en utmaning och lyfts ofta som ett hinder för innovation, och beprövade lösningar väljs i och med att det är möjligt att göra ”copy/paste” på tidigare genomförda...