Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar Routine bridge and tunnel inspections usually consist of visual observations. The procedure is highly dependent on the inspector’s experience. Furthermore, knowledge transfer from one inspection period...
God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen

God ljudmiljö i stationssamhällen Järnvägstrafiken förväntas öka de kommande decennierna och stora investeringar och satsningar kommer göras i Sverige. Förtätning runt stationer har en potential att skapa mer klimatneutrala transporter och resurssnålt resande. Men...