Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Projektets syfte är att verifiera Wavebreakers bullerdämpande effekt i pilotprojekt, som ett fältprov med akustiska mätningar, tillsammans med slutkunder. Arbetet ska ge råd om hur resultatet ska användas i befintliga beräkningsmodeller för buller så att produkten kan rekommenderas och lösa bullerutmaningar i framtida infrastrukturprojekt och befintliga miljöer.