Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

Syftet med detta projekt är att utveckla beslutstöd och arbetssätt som effektiviserar koordinerat underhåll och förnyelse av olika infrastrukturslag så att koordineringen blir så optimal som möjligt, utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.