Mätmetoder för ökad produktivitet

Projektet syftar till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring som utan längre ledtider och ansträngning ska kunna implementeras i produktion. Vi vill identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar för att förbättra och effektivisera hur vi arbetar med frågor som berör geodetisk mätning i projekten.

  • Uppdatera och anpassa nuvarande regelverk för att bättre beskriva hur man får använda drönare; för vilka syften och tillämpningar det är godkänt och för vilka åtgärder det inte är lämpligt eller ens accepterat att använda drönare.
  • Skapa arbetssätt som ger rätt förutsättningar för genomförande av projekt.
  • Förenkla hantering av toleranskrav.
  • Definiera rimliga anläggningstoleranser.

Ta fram rekommendationer för att minimera orimliga krav som försvårar arbetet med stomnät, utsättning och inmätning.

Tidplan

Start

2021-09-10

Slut

2022-06-30

Projektansvarig

Trafikverket VO Investering

Projektledare

Anna Neidenström

Partners

Trafikverket

NCC

Veidekke

Peab

Sweco

Tyréns

Afry

WSP

SCIOR Geomanagment AB

Edholm Weidinger Consult AB

Skymap Innovations AB

RISE Research Institutes of Sweden AB