LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Syftet med projektet är att utveckla ny konkurrenskraftig och innovativ reparationsteknik för att bidra till kraftigt förlängd livslängd på räls och således minska tiden för underhåll av järnvägsräls