Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Syftet med projektet är att ta fram en GIS-baserad metod för kvantifiering av barriäreffekter som kan användas i samhällsekonomisk bedömning av infrastrukturprojekt.