Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Syftet med projektet är att genom studier i tågsimulatorer bestämma körbarheten för olika projekteringar och undvika felprojekteringar redan i designfasen. Målet är validerade metodologier för körbarhetsanalyser, vilket innebär att före implementering kunna säkerställa att den nya infrastrukturen kan användas säkert, effektivt, och hållbart.