Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur (ClayBind)

Projektet syftar till att hitta det bästa sättet att använda naturliga svenska leror som klinkersättning i cement och betong. Det övergripande målet med projektet är att aktivera upphittade leror och använda dem som klinkersättning i cement och betong och därigenom minska utsläppen av växthusgaser och miljöpåverkan vid konstruktion av betong infrastrukturbyggnader.

Substitutionen av cements klinker med kalcinerad leror minskar kraftigt utsläppen av koldioxid och minskar därmed miljöpåverkan av betongproduktionen som används för infrastrukturbyggnader. Dessutom en bättre användning av de tillgängliga svenska resurserna kan uppnås.

För att klargöra möjligheterna för att använda svenska lerresurser, föreslås ett projekt i tre steg. Steg I kommer att fokusera på att optimera aktiveringsprocessen för de olika lerorna. I steg II kommer reaktiviteten och pozzolaniteten hos lerorna i cementsystem att studeras. Slutligen kommer möjligheten att använda aktiverad lera i befintliga betongar som används för infrastrukturer att undersökas i steg III.

Tidplan

Start 2018-05-01

Slut 2020-05-01

Projektansvarig

RISE

Projektledare

Arezou Babaahmadi, arezou.babaahmadi@ri.se

Partners

RISE

Publikationer och bakgrundsmaterial