FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

I projektet kommer restsaltmodeller från den senaste forskningen anpassas samt implementeras i beslutsstödsystemen.