Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

Detta projekt syftar till att skapa ett mätsystem för spårskador som kan monteras på befintliga tåg i trafik. För att klara av detta i praktiken krävs ett robust mätsystem som inte påverkar tågoperatörernas drift och som inte är associerade med kostsamma drift- eller underhållsåtgärder.