En man skriver på blädderblock, i bakgrunden power point med texten Berätta om din idé