Strategiskt innovationsprogram för en smart, hållbar, resilient och konkurrenskraftig transportinfrastruktur

Aktuellt

Internationaliseringsbidrag för att utveckla hållbar transportinfrasrtuktur

 

Möjlighet att söka finansiering för framtagande av internationella ansökningar eller utvecklande av internationella samarbeten.

Erbjudandet innefattar två bidragskategorier, planeringsprojekt för framtagning av internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa, eller samverkansbidrag för att utveckla internationella kontakter/samarbeten.

Nyheter

Nya ledamöter i InfraSwedens styrelse

Nya ledamöter i InfraSwedens styrelse

På medlemsstämman i mars valdes 5 nya ledamöter till InfraSweden2030s styrelse. Vi har frågat vad de mest ser fram emot i samband med sina nya uppdrag som styrelseledamöter.   Andreas Bäckström, Svevia: Jag ser fram emot att med min praktiska erfarenhet som...

7 nya projekt inom InfraSweden

7 nya projekt inom InfraSweden

Bedömningen av ansökningarna från InfraSwedens senaste utlysning ”Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar” är klar. 16 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räckte till 7 nya projekt.   Den här gången sökte...

Uppkopplade fordon ska hjälpa till att förbättra vägunderhållet

Uppkopplade fordon ska hjälpa till att förbättra vägunderhållet

Trafikverket har genom en innovationsupphandling tecknat avtal med tre leverantörer för utveckling och demonstration samt köp av tjänst som ger möjlighet att samla in information om beläggningsskador med hjälp av uppkopplade fordon. InfraSweden bistår med innovations-...

Event

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om våra utlysningar, seminarier, workshops, och projekt.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Tidigare nyhetsbrev

Följ oss på LinkedIn