Omslag till rapporten om kommuner, länkar till rapporten