Bygg kompetens – livscykelperspektiv

Online

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Bygg kompetens – cirkularitet Hur arbetar vi för att säkra sektorns hållbarhet, över tid? Hur hanterar vi metoder och material, […]

Väck idéer och sök finansiering – i Luleå

LTU F531 (bergrum) Universitetsområdet, Porsön

Välkommen på informationsmöte med InfraSweden och Smart Built Environment den 8 december i Luleå. Vi berättar om våra öppna utlysningar och hur det går till att söka medel. Passa på att ställa dina frågor inför arbetet med din ansökan. Det kommer också att finnas tillfälle för att knyta nya kontakter och diskutera projektideér. Läs mer […]

Digitalt informationsmöte om utlysningen

Online

Har du frågor i anslutning till din projektansökan? Välkommen när InfraSweden berättar om sin öppna utlysning. Välkommen till det sista informationsmötet (online) om InfraSwedens utlysning anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar före stängning 2 februari 2023. Delta för att informera dig om utlysningsformalia och för att ställa de frågor som uppkommit i samband med […]

Bygg kompetens – perspektiv för hela cykeln

Online

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Bygg kompetens – perspektiv för hela cykeln Upphandling är ett av verktygen för hållbart byggande, men hur får rätt aktör rätt […]

Digitalisering och dataskydd inom transportinfrastrukturen

Online

Digitalisering har stor potential att effektivisera anläggning och drift av transportinfrastrukturen. Redan idag genomsyrar användning av digitala verktyg och tjänster stora delar av branschen. En konsekvens är att stora mängder data hanteras och delas mellan aktörer. Samtidigt handlar det många gånger om känslig data, som lagenligt måste hanteras på rätt sätt. Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet är […]