Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Transportforum 2020: Produktivitet och kvalitetsutveckling i anläggningssektorn – en fråga om index

9 januari, 2020 @ 11:00 - 12:30

Produktivitet och kvalitetsutveckling i anläggningssektorn – en fråga om index

Johan Nyström, fokusområdesledare för Ökad Produktivitet deltar i session 1.6 – Upphandling och produktivitet, på torsdag 9 januari.

Abstract till presentationen

Bakgrund

En vedertagen uppfattning är att produktivitetsutvecklingen inom den svenska bygg- och anläggningssektorn är långsam. Det innebär att andra sektorer omvandlar insatsvaror till slutprodukter snabbare än bygg- och anläggningsindustrin. Flera studier, både nationellt och internationellt har kritiserat den negativa bilden av branschen. Kritiken går ut på att det är svårt att kontrollera för kvalitet över tid samt även att erhålla jämförbara kostnadsdata mellan länder. Föreliggande studie fokuserar på den förstnämnda problematiken. För att hantera prisnivåförändringar används olika prisindex. . Det finns en uppsjö av sådana index i den svenska bygg- och anläggningssektorn. Valet av index påverkar utfallet av produktivitetsutvecklingen och därutöver har index även bäring på entreprenörens ersättning. De olika index som används hanterar emellertid inte kvalitetsaspekten. Ett exempel är när kostnaden för ett väg- eller järnvägsprojekt jämförs med ett liknandeprojekt tio år senare. Med dagens metod görs en prisnivåomräkning av kostnaden gällande utrustning och maskiner men det är svårt att fånga kvalitetsförbättringar i projektet, man antar i praktiken att projekt genomförs på väsentligen samma sätt. Syftet är att kartlägga de index som finns på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden och hur de fångar den verkliga kvalitetsutvecklingen.

Metod

Det finns flera organisationer med ett intresse av att skapa index för bygg- och anläggningssektorn. Motiv till dessa index kan vara politiskt drivna, då olika intressenter vill uppvisa olika utvecklingar av sektorns produktivitet. Samtidigt är definitionen av det rättvisande indexet inte självklart. Utöver frågan om att mäta produktivitet, finns det ett också ett intresse av att utforma index som påverkar ersättningen till entreprenörerna i kontrakten. Alla dessa motsättningar i intressen har skapat en uppsjö av index. Föreliggande studie gör en bred kartläggning för att samla dessa index.

Därefter analyseras de olika indexen för att indikera hur de påverkar branschens produktivitetsutvecklingen samt ersättningen till entreprenörerna. Analysen utvärderar även på vilket sätt kvalitetsutvecklingen fångas. Därutöver jämförs svenska och amerikanska index för bygg- och anläggningssektorn.

Resultat och slutsats

Genomgången uppvisar att det finns en uppsjö av index för den svenska bygg- och anläggningssektorn. Det finns dock fem övergripande sammanlagda indexserier, byggnadsprisindex, entreprenadindex, faktorprisindex, nettoprisindex och infrastrukturindex. Det sistnämnda publiceras av Trafikverket och baserar sig på ett urval av de cirka 200 index. Studien visar vikten av att tydliggöra vilket index som nyttjas, då produktivitetsutvecklingen skiljer sig väsentligt beroende på vilket index som nyttjas. Därutöver påpekas att KPI eller likande ska nyttjas för uppräkningar i ersättningar, då andra varianter försvagar entreprenörernas incitament till produktivitetsförbättringar.

Om Transportforum

”VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum för konferensen står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. Plats för konferensen är Linköping Konsert & Kongress.

Detaljer

Datum:
9 januari, 2020
Tid:
11:00 - 12:30
Evenemang Kategori:
Evenemang Taggar:

Plats

Scandic Frimurarehotellet, Linköping Rum: Jupiter
Sankt Larsgatan 14
Linköping, 582 24 Sverige

Arrangör

VTI
Webbplats:
www.vti.se