Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Transportforum 2020: Mobility Hubs – Ett ramverk för en ny generation av mobilitetsstationer

9 januari, 2020 @ 14:00 - 15:30

Mobility Hubs – Ett ramverk för en ny generation av mobilitetsstationer

Projektet Framtidens mobilitetsstationer presenteras på sessionen 3.10 – Kollektivtrafik då, nu och i framtiden, torsdag 9 januari.

Abstract till presentationen

Bakgrund

För att hantera framtidens mobilitetskrav är det viktigt att möjliggöra sömlösa övergångar från ett trafikslag/mobilitetstjänst till ett annat, vilket kräver en digital/organisatorisk såväl som en fysisk integration. Medan det förstnämnda behandlas av lösningar som Mobility-as-a-Service, representeras den fysiska motsvarigheten av transportnoder eller mobilitetsstationer, också kallade för mobility hubs.

Det finns i princip fyra motiv för att titta närmare på mobility hubs:

– Nuvarande hubs integreras ofta inte effektivt i befintliga transportsystem, vilket gör intermodala resor svårare.

– Många hubs är inte särskilt attraktiva för användare, vilket leder till ett behov att förbättra deras ”uppehållskvalitet”.

– Framtiden kommer att se nya transportteknologier och tjänster och förändrade beteenden som mobilitetsstationer behöver tillgodose genom att integrera dem i deras befintliga byggnadsinfrastruktur och portföljer.

– En av de starkaste trenderna inom stadsutveckling i hela Europa är förtätningen av stadsområden, åtföljd av t.ex. en modifiering av nuvarande parkeringsnormer, där mobilitetsstationer för sömlösa resor kan vara en del av lösningen.

Metod

I samarbete med OKQ8, Linköpings kommun och Nacka kommun samt arkitektbyrån Arup har ett ramverk för mobilitetsstationer tagits fram samt arkitektoniska koncepter för mobilitetsstationer i både Nacka och Linköping utvecklas. Efter en definition av mobility hubs och en identifikation av deras mål och effekter studerades platser i Linköping och Nacka där en mobilitetsstation kunde etableras. Arkitektoniska koncept utvecklades, affärsmodeller diskuterades och en framtidsanalys genomfördes. Målet var att utveckla alla förutsättningar som behövs för en verklig implementering av en mobilitetsstation.

Resultat och slutsats

Med fokus på möjliga mål och behov för framtidens mobility hubs skapades ett ramverk för att utforma mobility hubs. Ramverket börjar med en analys av t.ex. områdens täthet, aktuella transportsätt/slag, typ av område, hubens huvudsyfte och reseflödet. I ett andra steg måste intressenter och lämpliga mobilitetsmoduler väljas, exempelvis laddning, skydd, trafikinformation i realtid, flexibel curb share, micro-transit, parkering osv. I samma steg kan även icke-mobilitetsrelaterade servicemoduler läggas till – för att antingen öka attraktivitet, varaktighet av uppehållen, samarbete eller lokala näringsliv-kund-relationer. I ett tredje steg beskrivs de planerade effekterna av hubben, vilket kan förbättra t.ex. tillgängligheten på första/sista mil, attraktivitet, konkurrerande affärsmodell etc. Det är möjligt att gå igenom ramverket i flera iterationer och testa olika designalternativ av hubben. Med dessa huvudsakliga egenskaper på plats kan koncept för fysisk planering av mobility hub utvecklas.

Koncepter för mobility hubs i Nacka och Linköping utformades så att de:

– Bidrar till en effektivare användning av transportinfrastrukturen och offentligt utrymme.

– Förbättrar användarattraktiviteten såväl för transportmedelbyte som för längre stopp.

– Möjliggör anpassning till framtida behov och teknologi.

– Resulterar i en hållbar konstruktion och uppbyggnad med hög energi- och resurseffektivitet.

Ett ramverk för att utforma mobility hubs baserat på lokala förhållanden och planerade effekter utvecklades, vilket möjliggör en impact-baserad design och leder till en förbättrad koppling av kollektivtrafiken till andra färdmedel och nya mobilitetstjänster. På implementeringssidan för två olika kommuner blev det mycket viktigt att inkludera ett växande intressentlandskap med innovativa affärsmodeller och organisationsstrukturer. Både Nacka och Linköping kommer att använda koncepterna (eller delar av dem) i deras framtida stadsplanering.

Om Transportforum

”VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum för konferensen står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. Plats för konferensen är Linköping Konsert & Kongress.

Detaljer

Datum:
9 januari, 2020
Tid:
14:00 - 15:30
Evenemang Kategorier:
,
Evenemang Taggar:

Plats

Linköping konsert & kongess, rum: Verdefoajén
Konsistoriegatan 7
Linköping, 582 22 Sverige

Arrangör

VTI
Visa Arrangör-webbplats