Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Transportforum 2020: Effekter av transportinfrastrukturens barriärer på olika samhällsgrupper

9 januari, 2020 @ 14:00 - 15:30

Effekter av transportinfrastrukturens barriärer på olika samhällsgrupper

Projektet Kvantifiering av barriäreffekter från transportinfrastrukturen presenterar på session 4.9 – Betydelse av läge och tillgänglighet i staden på torsdag 9 januari.

Abstract till presentationen:

Bakgrund

Motorvägar och järnvägar ökar den regionala och nationella tillgängligheten men kan samtidigt minska den lokala tillgängligheten genom att skapa barriärer i gång- och cykelnät. Dessa barriärer påverkar i synnerhet personer som har mindre tillgång till bil för vardagstransporter såsom kvinnor, barn, personer med funktionshinder, äldre och invandrare, vilket minskar deras tillgång till arbetsplatser, utbildning, rekreation och annan samhällsservice. I denna studie analyseras hur barriärer påverkar olika samhällsgrupper.

Metod

Baserat på en litteraturstudie kring tillgänglighet och resbeteende har en klusteranalys av resvaneundersökningen av Göteborg genomförts. I analysen har ett antal transportprofiler identifierats där ålder, kön och inkomst definierar prioritering bland resmål och genomsnittlig reslängd. I ett tidigare skede av detta forskningsprojekt har fyra generella tillgänglighetsindikatorer utvecklats. Baserat på de identifierade transportprofilerna har ingångsvärden angående prioriterad målpunktskategori och genomsnittlig restid i de fyra tillgänglighetsindikatorerna definierats för varje samhällsgrupp. Dessa indikatorer har sedan tillämpats i en fallstudie i Göteborg, där förändringar av barriäreffekter har mätts av att placera Lundbyleden och Hamnbanan i tunnel.

Resultat och slutsats

Analyserna i fallstudien visar hur förändringarna i tillgänglighet påverkar olika samhällsgrupper på olika sätt och i olika utsträckning. Det som påverkar dessa skillnader mest är vilken kategori av destinationer som är mest relevant för respektive samhällsgrupp.

Fallstudien visar hur de föreslagna transportprofilerna kan användas för att specificera de fyra tillgänglighetsindikatorerna för att bl.a. mäta uppfyllelse av sociala hållbarhetsmål i transportinfrastrukturprojekt. En sådan kvantitativ utredningsmetod kan öka jämlikheten mellan olika parter och intressenter i planeringsprocessen. Vidare kan en tydligare konsekvensbedömning bidra till att åtgärder för att minska barriäreffekter prioriteras.

 

Om Transportforum

”VTI anordnar Transportforum varje år sedan 1984. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum för konferensen står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. Plats för konferensen är Linköping Konsert & Kongress.

Detaljer

Datum:
9 januari, 2020
Tid:
14:00 - 15:30
Evenemang Kategorier:
,
Evenemang Taggar:

Plats

Linköping konsert & kongress, rum: Kulturen
Konsistoriegatan 7
Linköping, 582 22 Sverige

Arrangör

VTI
Webbplats:
www.vti.se