Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Projektkonferens resultat och innovation

21 oktober, 2020 @ 09:30 - 16:30

Välkommen till projektkonferens med InfraSweden2030.

Färre benbrott tack vare automatiserad snöröjning? Fördubblad livslängd på våra broar? Häng med om du vill veta hur dessa och andra möjligheter kan bli till innovation!

På årets resultatkonferens sprider vi resultat från projekten och diskuterar implementering och nyttiggörande med målet att nå innovation. 

Med anledning av coronaviruset fortsätter vi att vara försiktiga varför även höstens projektkonferens kommer att bli digital och genomföras genom parallella sessioner och i separata Zoom-möten.

27 projekt, varav fyra är helt nya, kommer presentera sina resultat. Ingen anmälan krävs.

 

Agenda:

09.30-10.00    Gemensam inledning och presentation av fyra nya projekt

10.00-11.30     Parallella sessioner 1

11.30-12.00     Lunch

13.00-14.30     Parallella sessioner 2

14:30-16.00     Parallella sessioner 3

16.00-16.30     Gemensamt avslut

Detaljerat program

 

9:30 – 10:00

 

Gemensam inledning och presentation av de fyra nya projekten

 • Byggautomation – armering
 • Campus2030
 • iBridge
 • Smart flöde av tillgångsinformation – SmartFlow

10:00 -11:30

Session 1

 • FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift
 • Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp
 • DMrail – digitalisering av underhåll för en hållbar järnvägsinfrastruktur

Session 2

 • Campus 2030
 • iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning
 • Smart flöde av tillgångsinformation – SmartFlow

 

Session 3

 • Effekt of miljövänliga transporter
 • BIG BRO 2.0 – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur
 • Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

13:00 – 14:30

Session 4

 • Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO
 • Automatiserad vägdrift
 • Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

 

Session 5

 • DigiRoad Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion
 • Förbättrad metod för paltning av bergbult
 • Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Session 6

 • Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek
 • TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning
 • Smart cement för nya övervakningssystem

 

14:30 – 16:00

Session 7

 • Arbetskrafts- och totalfaktorproduktivitet i bygg- och anläggningssektorn – två empiriska analyser
 • Förnyelse med platshärdade flexibla foder – erfarenheter och framtida utveckling
 • Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur (ClayBind)

Session 8

 • Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar
 • Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten
 • LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

 

Session 9

 • Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner
 • Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi
 • Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

16:00 – 16:30

Gemensamt avslut

Detaljer

Datum:
21 oktober, 2020
Tid:
09:30 - 16:30
Evenemang Kategori:
Webbplats:
https://kth-se.zoom.us/j/66035544696

Plats

digitalt evenemang