Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

digitalt evenemang

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Anmäl dig nu och bygg din kompetens med oss! Under webbinariet ställer vi oss frågan om hur några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella […]

Hur verkställs infraplanen på bästa sätt?

Online

Byggföretagens webinarieserie ”Infrastrukturen till framtiden” går in för avrundning och uppsummering. Regeringen har tagit ställning till en ny nationell infraplan som presenterades av infraministern förra veckan. På Byggföretagens slutwebinar på onsdag 22 juni mellan kl 08-09.30 summeras webinarieserien och Byggföretagen presenterar de områden som man ser skulle kunna säkra genomförandet och förbättra dagens transportinfrastruktur.På webinariet […]

Workshop: Mätmetoder för ökat produktivitet

KTH - Stora konferensrummet på Deans Office

Mätspecialister, utförare och entreprenörer… se hit!  Varmt välkomna till en workshop som anordnas av Anläggningsforum tillsammans med projektet Mätmetoder för ökad produktivitet. Mätmetoder för ökad produktivitet är ett utvecklingsprojekt med stöd från InfraSweden och Vinnova som har pågått sedan september-2021. Detta initiativ startades i Anläggningsforum med en bred förankring i branschen och fokus på att […]

Nya Vägar AB – Ett vallöfte?

Online

Webbinarium: Nya Vägar AB – ett vallöfte?  År 2015 grundades det offentligt ägda bolaget Nye Veier AS i Norge. Syftet var att främja produktiviten i vägbyggandet. Metoden var att utmana rådande byggnormer. Sägningen ”det går ikke” förbjöds inom företaget. Bolaget finansieras via statsbudgeten och organisatoriskt ligger det parallellt med Statens Vegvesende.  En ny rapport från […]

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Online

Välkommen till beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor! Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter och presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av aktiviteterna som efterfrågas i ett kommande nätverksarbete. […]