Bygg kompetens – om energi och klimat

Online

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- […]

Bygg kompetens – på plats!

Ljusgården

I höst har vi tillsammans med  Smart Built Environment och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond arrangerat den onlinesända seminarieserien Bygg kompetens i ett år. Vi firar det genom att hålla ett seminarium […]

Projekt- och resultatkonferens 2022

Online

Resultatkonferens 2022 – Implementering, spridning och nyttiggörande med målet att nå innovation. Välkomna till InfraSwedens projekt- och resultatkonferens 2022!Varje år arrangerar InfraSweden vår- och höstkonferenser med pågående och avslutade projekt. […]

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Online

Välkommen till beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor! Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta […]