Hyperloop i Sverige – En realistisk vision?

Hyperloop i Sverige – En realistisk vision?

Seminarium & workshop om Hyperloop i Sverige den 15 dec på KTH Innovation Den 15 december arrangerade InfraSweden2030 tillsammans med Thomas Dahlgren, Modefive, ett seminarium och workshop som behandlade utvecklingen inom hyperloopområdet. Frågor som rördes var...
DigiRoad – Bättre miljö och ekonomi genom hållbara vägar

DigiRoad – Bättre miljö och ekonomi genom hållbara vägar

Vad krävs för att förbättra vägarnas kvalitet? DigiRoads innovativa simuleringsmetod tillåter virtuell testning av vägarnas hållfastighet som leder till bättre planering av underhåll och ökad livslängd på våra framtida vägar. Läs mer om...
Nio nya projekt inom InfraSweden2030

Nio nya projekt inom InfraSweden2030

InfraSweden2030s senaste utlysning ”Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen” resulterade i att nio nya projekt har fått finansiering. De nya projekten är lika varandra i meningen att de har en god potential att relativt snabbt bidra...
Projektfilm – Automatiserad vägdrift

Projektfilm – Automatiserad vägdrift

I projektfilmen ”Automatiserad vägdrift” berättar projektledare Viveca Wallqvist om hur ett helt automatiserat vägunderhåll och drift av trafikmiljöer skulle kunna erbjuda tillgänglighet och hög trafiksäkerhet året runt.     [youtube...
Projektverkstad med innovation i fokus

Projektverkstad med innovation i fokus

Presentation från projektverkstaden (pdf) Ett urval av InfraSweden2030-projekt deltog 3 juni i en projektverkstad via Zoom. Projekten arbetade i grupper och diskuterade utmaningar för att nå fram till innovation och implementering av nya lösningar, hur man kan arbeta...
Fyra nya projekt om uppkopplad transportinfrastruktur

Fyra nya projekt om uppkopplad transportinfrastruktur

Fyra projekt om uppkopplad transportinfrastruktur Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen var temat för InfraSweden2030:s utlysning som öppnade i oktober 2019. I april 2020 kom beslut från Vinnova om fyra projekt som fick stöd....