Medlemskap

Som medlem i InfraSweden2030 sätter Du agendan för innovation i transportinfrastruktur.

Alla organisationer som vill bidra till InfraSweden2030:s arbete för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur kan bli medlemmar i programmet. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Det som krävs är att skicka in en medlemsansökan som granskas av programkontoret och beslutas därefter i programstyrelsen.
Medlemskapet fullgörs sedan genom att signera vårt medlemsavtal.

Vad innebär ett medlemskap i InfraSweden2030?

Medlemmarna påverkar programmets verksamhet och utveckling dels genom medlemsstämman, dels genom att delta i olika programstrategiska arbetsuppgifter.

Medlemmar förutsätts att aktivt delta i programmets verksamhet och är därmed med och tar fram och påverkar programmets forsknings- och innovationsagenda. Som medlem har man, förutom möjligheten att ansöka om projekt och delta i programaktiviteter, tillfälle att:

  • Ta del av öppen information, publikationer m.m. som resultat av verksamheten inom programmet
  • Ingå i fokusområdesgrupper
  • Ingå som sakkunnig i expertråd
  • Ingå som ledamot i programstyrelsen
  • Delta i och rösta på medlemsstämman

Vad kostar medlemskapet?

InfraSweden2030 har ingen medlemsavgift, medlemmarna bidrar med arbetstid inom programstrategiska arbetsuppgifter som de väljer att medverka i.
Denna naturainsats bestäms i dialog med programkontoret och/eller programstyrelsen.

Mall för ansökan om medlemskap.

InfraSweden2030:s medlemsavtal har mer information

medlemmar i programmet minglar

Medlemsstämma i programmet sker årligen.

 Medlemmar

Alla nyckelaktörer från transportinfrastrukturindustri, problemägare, institut och universitet i Sverige medverkar redan i InfraSweden2030. Under 2017 har medlemsavtal tagits fram och i takt med att programmets partners undertecknar detta avtal kommer dem att presenteras på denna sida.

Luleå Tekniska Universitet
Sveriges Byggindustrier
NCC
PEAB
SIS Swedish Standards Institute
Tyréns
Coinnovate
IBG independent business group
Trimble
1a Konsult AB
Dynapac
Nynas
Ramboll
Skanska
VTI
Fujitsu
ViaPM
PlanB
Akzo Nobel
AFRY
Oskarshamns Kommun
RISE Research Institutes of Sweden
Swedac
WSP
TFIP Technology for Infrastructure projects
Asta Zero
KTH
Outflight AB
SAFER
Trafikverket
Sweco
Nira Dynamics
Nira Dynamics
Trimble