Innovationsakademi

Välkommen till InfraSweden2030s Innovationsakademi

 

Nu lanserar vi en innovationsakademi som syftar till att stärka innovationsförmågan i transportinfrastrukturbranschen. Under 2021 kommer vi utveckla denna sida med ett utbildningsmaterial bygger på den senaste forskningen och över 50 års samlad erfarenhet av innovationsprocesser från de flesta branscher.

Innovationsakademin vänder sig till dig som redan har ett innovationsprojekt som finansieras av InfraSweden2030, är i startgroparna för att komma igång, eller bara vill lära dig mer om innovation. Här hittar du kunskapsstöd i form av korta texter eller presentationer/föreläsningsmaterial i kombination med enkla verktyg. Vår tanke är att oavsett var du och ditt team befinner er i er innovationsprocess så ska ni kunna ha hjälp av det som finns här.

 

Vår akademi är uppbyggd kring tre huvudrubriker:

 

Innovationskontexten tar upp aspekter som relaterar till den miljön innovationen utvecklas i. Det handlar t ex om vikten av att utveckla ett starkt ledningsstöd, kopplingen till andra strategier eller relatera gemensamma hålllbarhetsmål i Agenda 2030.

Under Innovationsprocessen lyfter vi de viktigaste aktiviteterna i ett utvecklingsarbete och ger kunskap, stöd, råd och verktyg kopplat till t ex arbetet att generera, utveckla och värdera idéer, konceptutveckling, design, framdrift och kommunikation.

Under Innovationsaspekter har vi samlat viktiga aspekter för att lyckas med en innovation och som man behöver arbeta med parallellt för att få snabbare framdrift. Här finns exempelvis material och verktyg för att arbetamed affärsmodell, nätverket av aktörer, teamet och kundens behov.

Effektiva och roliga möten

11 frågor att ta med på startmötet

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”. Lär känna varandra i teamet

Kommunicera och sälja in

I alla delar av innovationsarbetet – från det initiala arbetet för att finna projektpartners till faser av implementering och uppskalning – är det av avgörande betydelse att kunna presentera och diskutera arbetet på ett klart och intresseväckande sätt. I verktyget ”Presentationsteknik och Elevator Pitch” hittar ni konkreta tips för att få ut mer av möten och diskussioner.

Presentationsteknik och Elevator Pitch

Idéer

Här kan du läsa mer om vad en idé är och vad som krävs för att vara kreativ: Innovationsakademin_Intro_Kreativitet och idéer

Behöver ni lära er mer om ett problem och ta reda på roten till problemet? Använd det enkla och geniala verktyget ”Fem varför”: Innovationsakademin_Fem varför

Idéutveckling

Ladda även ner idégenereringsverktyget As Easy as och Tiominutaren, som är kreativa metoder för att samla in idéer inom ett område.

Test och demonstration
Koncept
Implementering
Genomföra
Utmaningen och möjligheten
Ett nytt samverkanslandskap växer fram

Hur utvecklas en organisation över tiden? På uppdrag av Trafikverket har vi tillsammans med en rad andra forskare utvecklat en syntes som summerar och illustrerar denna process. Ladda ner dokumentet

Omvärld

Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation? Gör en intressentanalys

Ledningsstöd
Strategi
Tvåhänthet
Agenda 2030
Cirkulär ekonomi
Innovation i samverkan
Dödens dal
Olika typer av innovation
Tjänstelogik
Vägen till innovation

”Vägen till innovation” är ett enkelt verktyg som påminner om en checklista för innovation. Verktyget är en förenkling och samtidigt en vidareutveckling av KTH Innovation Readiness Index. Ladda ner dokumentet (ppt 1,2 MB)

Affärsmodell

Här kan du ladda ner ett verktyg för att arbeta med er affärsmodell. Utveckla en hållbar affärsmodell

Teamet

Det behövs flera förmågor för att leda i komplexa sammanhang. Att bygga ett framgångsrikt team

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”. Lär känna varandra i teamet

Värdenätverk

Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation? Gör en intressentanalys

Hållbarhet

Stöd för att definiera vad hållbarhet betyder för ert projekt/er verksamhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Men det handlar också om att leda och styra hållbar utveckling varpå processen och utveckling över tid blir viktig. I praktiken betyder hållbarhet olika saker för olika verksamheter och projekt. Hållbarhetshjälpen är ett generiskt verktyg som vi själva utvecklat och som syftar till att hjälpa projekt och organisationer att identifiera just de aspekter av hållbarhet som är relevanta för den unika kontexten. Genom självskattning kan projektet snabbt få en bild av hur man ligger avseende de olika aspekterna och få stöd i att prioritera de viktigaste utvecklingsområdena. Nästa steg kan vara att göra fördjupade analyser och/eller ta fram åtgärder på kort och lång sikt.

Det är viktigt att notera att det nästan alltid uppstår målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål och att man därför tvingas väga olika mål och åtgärder mot varandra.

IP-frågor

Patent? Design? Varumärke? Upphovsrätt? Vad är det egentligen och vilka möjligheter finns det kopplat till er tänkta innovation? Hos Patent och registreringsverket (PRV) kan ni lära er mer. Här hittar ni deras digitala PRV-skola som tar 2-3 timmar i självstudier. Det finns också ett snabbtest där ni kan se om er verksamma har dolda tillgångar här. Önskar ni ytterligare stöd kring dessa frågor? Tveka inte att kontakta PRV.

Teknik
Regelverk
Kunden
Finansiering

 

Är det något du saknar eller behöver du ytterligare stöd? Hör av dig till oss!

 

Hans Björkman, hans@coinnovate.se, 070-235 46 90

Lisa Johnsson, lisa@coinnovate.se, 070-357 22 07

Bodil Sandén, bodil@coinnovate.se, 070-204 88 53

Samverkans-och innovationsledare InfraSweden2030/Coinnovate