Fokusområden i InfraSweden2030

InfraSweden2030 arbetar i sex fokusområden – områden som programmet identifierat som viktiga för transportinfrastrukturbranschen att sätta i centrum för att uppnå InfraSweden2030:s vision:

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.