Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statutsövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Ett...

DMrail project joint workshop

Welcome to the DMrail joint workshop with other InfraSweden2030 projects The scope of this workshop is to (i) transfer knowledge between InfraSweden2030 projects addressing intelligent maintenance topics and (ii) brainstorm new ideas/possibilities for further...